top of page

Regler for utregning av Mestvinnerlisten.

Følgende regler gjelder for utregning:

  • Et år regnes fra 1. januar til 31. desember

  • Hunden må delta på minst 3 arrangement i året

  • Hunden må være norskeid

  • Arrangementene må være i Norge

  • Det må være minst 2 fremmøtte hunder i rasen for at poeng skal telle

  • Det regnes med et tak på 25

 

Begrunnelse

Taket er det tallet som settes for maks antall frammøtte hunder. Dette for å gjøre konkurransegrunnlaget mer likt (et arrangement med 25 fremmøtte hunder vil gi like mye poeng som et med 40 fremmøtte hunder). Det skal ikke være slik at en hund trenger å vinne på ett arrangement med mange påmeldte, for så å bli mestvinner det året.

 

Utregning:

Utstilling

6x antall møtte => BIR

5x antall møtte => BIM

4x antall møtte => 2.btk/bhk

3x antall møtte => 3.btk/bhk

2x antall møtte => 4.btk/bhk

 

Agility/Lydighet/Rallylydighet

Når en hund stiller i en slik konkurranse, blir det utdelt en poengsum ut ifra hvordan hunden har prestert mht hinder osv. denne poengsummen blir så lagt til grunn for utregning av poeng til mestvinnerlisten. Dete er de 3 beste poengsummene som blir tellende.

 

Offentliggjøring:

Listen oppdateres 2 ganger i året, ca. 30. Juni og 31. Desember. Det legges ut på klubbens hjemmeside/facebook-side.

 

Oppmerksomhet:

Årets mestvinnende utstillings Bearded Colle- de 3 første plasseringene- Rosett.

Årets mestvinnende Veteran Bearded Collie- den 1 plasseringen- Rosett.

Årets mestvinnende Agility Bearded Collie- den første plasseringen- Rosett.

Årets mestvinnende Lydighets Bearded Collie- Den første plasseringen- Rosett.

Årets mestvinnende Rallylydighets Bearded Collie- Den første plasseringen- Rosett.

Årets mestvinnende Spor Bearded Collie- Den første plasseringen- Rosett.

 

Gyldighet:

Denne utregningen gjelder fra 1. Januar 2020

bottom of page