Årsmøte NBCK 2020

21. okt, 2019

Informasjon om årsmøtet 13. mars 2020 ligger her: http://www.nbck-beardedcollie.com/439501522

Pepsi på Mofjellet
Fotograf Kirsti Larsen.