Rasespesifikk avlsstrategi

RAS Bearded Collie NBCK

Godkjent av NKK i april 2017