Helse

Bearded Collie ansees å være en sunn og frisk rase, 
og det er få arvelige lidelser på rasen.
Det er ikke uvanlig å møte Beardiser på 12-13 år.
Den eldste Beardisen i Norge ble nesten 19 år gammel, 
og den bodde i samme hjem som sin datter som ble nesten 17 år gammel.

Norsk Bearded Collie Klubb (NBCK) har godkjent at Norsk Kennel Klub (NKK) har registreringsrestriksjoner med tanke på røntging av hofteleddsdysplasi (HD). Dette innebærer at hvis valper skal kunne bli registrert hos NKK så må foreldredyrene være røntget og offisielt avlest HD-resultatt hos NKK. NBCK har et tillegg i sine retningslinjer at hunder som brukes i avl skal være HD-fri.

Nedenstående er hentet fra NKK's standard kjøpekontrakt. For hele kontrakten, se link hos NKK :

En hund er et levende vesen. Den utvikles og forandres gjennom hele livet. En valp har en rekke arveegenskaper som utvikles  avhengig av miljøet den lever i. Såvel bruksegenskaper, mentalitet og en rekke helseegenskaper, utvikles i samspill mellom hundens miljø og arvelige disposisjoner.  Mange sykdommer/lidelser/mangler er ikke medfødte, men utvikles i hundens oppvekst dersom kombinasjon av uheldige omstendigheter er tilstede. Flere av disse kan diagnostiseres før hunden har nådd en viss alder og utvikling.

Nedenfor omtaler vi noen av de mest omtalte lidelser hos hund, hvor det også foreligger mulighet til å stille holdbare diagnoser og  resultater som kan registreres. Det presiseres at det i mange raser er andre sykdommer som kan være alvorlige enn nedenfor nevnte lidelser.

HOFTELEDDSDYSPLASI (HD)
Hofteleddsdysplasi (HD) hos hund er en arvelig betinget lidelse i hofteleddene. Lidelsen arter seg på den måten at hofteleddene  ikke utvikler seg normalt, i de fleste tilfellene er dette karakterisert ved at hofteskålene blir grunnere og mer åpne enn det vi finner hos normale dyr. Dette vil i praksis si at lårhodet og hofteskålene ikke passer fullkomment til hverandre, og dette vil gi unormale slitasjeforhold i hofteleddet, noe som igjen fører til sekundærforandringer i form av for eksempel forkalkninger i leddet. 

Utviklingen av HD kan også være mijlømessig betinget. Avhengig av hvor uttalt lidelsen arter seg røntgenologisk hos den enkelte hund, gir man hunden en følgende betegnelser for dens hofteleddsstatus: FRI for HD - svak HD - middels HD - sterk HD

Hofteleddsdysplasi (HD) vil kunne konstateres ved røntgenundersøkelse, for små og middels store hunder i 12 mnd alderen, for store hunder i 18 mnd alderen.

Kjøper som reklamerer på grunnlag av at slik sykdom foreligger, må ikke se bort fra at det vil bli lagt til grunn at han burde ha oppdaget feilen når hunden var moden for slik røntgenundersøkelse. Kjøpere bør være oppmerksom på at for registrering av valper i Norsk Kennel Klubb kreves det for en del raser at valpens foreldre er røtngenundersøkt m.h.t. HD, og at de er identitetsmerket senest samtidig med røntgenfotograferingen. Opplysning om hvilke raser dette gjelder kan det fåes ved henvendelse til Norsk Kennel Klubb.

ALBUELEDDSARTROSE (AA)
Albueleddsartrose er en skjelettlidelse hos hund som enten kan skyldes arv eller i enkelte tilfeller kan opptre etter en skade. Det er flere lidelser inne i albueleddet som kan gi forandringer. Artrose er kronisk forandringer som utvikles i og rundt et ledd. Primærårsaken til artrose i albuen er osteochondrose (forandringer i leddbrusken) eller steochondroselignende forandringer.

Disse lidelsene kan gi smerter som fører til skjev belastning, og sekundært kan det utvikles benpåleiringer rundt leddet. Diagnose stilles ved hjelp av røntgen, hvor eventuelle sekundærforandringer vurderes. På samme måte som ved HD graderes lidelsen og det benyttes følgende betegnelser:  Fri - svak grad - middels grad - sterk grad

Albueleddsartrose (AA) vil kunne konstateres ved røntgenundersøkelse, for små hunder og middels store hunder i 12 mnd alderen, for store hunder i 18 mnd alderen.

Kjøper som reklamerer på grunnlag av at slik sykdom foreligger, må ikke se bort fra at det vil bli lagt til grunn at han burde ha oppdaget feilen når hunden var moden for slik røntgenundersøkelse. På samme måte som ved HD er lidelsen betinget både av arv og miljø.

Kjøpere bør være oppmerksom på at enkelte raseklubber krever kjent AA-status ved formidling av valper gjennom klubben. Denne undersøkelsen gjøres som oftest samtidig med røntgenundersøkelse for HD. Opplysning om hvilke raser dette gjelder kan fåes ved henvendelse til raseklubbene.

ØYESYKDOMMER
For endel raser kan forskjellige øyesykdommer forekomme. Disse kan vanligvis ikke forutsees av oppdretter.

TESTIKKELMANGEL
Det kan hende at en hannhund ikke får en eller begge testikler på normal plass når den blir voksen. Dette er en arvelig feil og iflg. internasjonale regler kan slike hunder ikke delta på utstillinger og prøver, bortsett fra lydighetsprøver og agility.

Avkom etter slike hunder kan heller ikke registreres. Kjøper skal imidlertid være opperksom på at testikkelmangel ikke er noen sykdom. Hunden er ellers normal og vil fungere som normal bortsett fra ved avl og utstilling/prøve. Det er ikke mulig for oppdretter å forutse denne feil. Selv om den er arvelig skyldes den et recessivt (vikende/skjult) arveanlegg og dukker derfor opp tilfeldig.  Selv om begge testikler er på plass i vanlig salgsalder, dvs ca 8 uker, kan allikevel testiklene trekke seg tilbake, og det er mulighet for at de enten faller på plass igjen eller forbli tilbaketrukket. Man kan ikke med endelig sikkerhet si om testiklene kommer på normal plass før i 12 mnd alderen.

Det er vanlig at oppdretter betaler tilbake en del av kjøpesummen dersom hunden ikke har fått begge testiklene når den er 18  mnd gammel. Hvis intet er avtalt i kjøpsvilkårenes pkt. 4, må selger måtte regne med å betale tilbake inntil halvparten av kjøpesummen.

NORSK KENNEL KLUBB
Kjøper må være oppmerksom på at i Norge er det kun Norsk Kennel Klub (NKK) som er anerkjent av den internasjonale organisasjonene Fèdèration Cynologique Internationale (F.C.I.).

Det finnes et par mindre sammenslutninger som har egen registrering, men disse er ikke anerkjent av Norsk Kennel Klub.